دستور زن میانسال بری کلتی کے سے کے

دوربین های مداربسته صحنه جنایت، قتل مرد جوان و سناریوی مردان قلابی را فاش کردند.

به گزارش ایران، روز سه شنبه 21 تیرماه سال جاری، ماموران کلانتری 144 جوادیه در تماس با محمد وهابی، گارد ویژه، از کشف پیکر خونین مرد جوانی در پارکینگ منزلش خبر دادند. . با اعلام این خبر تیم جنایی راهی محل شدند و با جسد مردی 42 ساله که بر اثر ضربات متعدد چاقو کشته شده بود، پیدا کردند.

تیم قتل تیم جنایی را به طبقه همکف روبروی واحد مسکونی آوردند. این خون قرمز عاملان جنایت را نشانه رفت، یک ضارب مقتول را مقابل منزلش در طبقه منفی مجروح کرد و با ضربات متعدد چاقو به او زد و متواری شد. پس از آن مجروح در حالی که خون زیادی از دست داده بود به دنبال مردان ناشناس تا پارکینگ رفت اما در آنجا جان باخت.

تصویر قاتلان را در دوربین کشف کنید

دوربین های مداربسته موجود در منطقه نشان می دهد متوفی پس از پارک خودرو در خیابان وارد منزل شده اما پس از حدود دو دقیقه دو مرد جوان با کلید در را باز کرده و پس از چند لحظه از منزل خارج شده و با یک دستگاه خودرو متواری می شوند. موتورسیکلت. موتورسواران صورت خود را با کلاه و ماسک پوشانده بودند.

در ادامه تحقیقات شماره پلاک موتورسیکلت به دست آمد و کارآگاهان پس از چند مرحله تحقیقات موفق به شناسایی مالک موتورسیکلت بهمن شدند.

ادعا عجیب است

با انتقال بهمن به اداره اطلاعات و نیروی انتظامی، چهره و عکس های به دست آمده از دوربین شناسایی شد و یکی از متهمان متواری است. مرد 32 ساله ای که در ابتدا منکر ارتکاب جنایت بود در بازجویی ادعای عجیبی کرد: 15 روز قبل از جنایت بر سر پارک خودرو با مقتول درگیر شد. درگیری آن روز با وساطت دیگران خاتمه نیافت، بلکه من نیز از مقتول کینه توزی گرفتم و به دنبال او رفتم تا خانه اش را پیدا کنم، سپس نزد امیر، دوستم که او هم در استان من بود، رفتم و ماجرا را تعریف کردم. از کینه ای که در قلبم داشتم با امیر تصمیم گرفتیم او را تنبیه کنیم و به همین دلیل روز حادثه نزد مقتول رفتیم اما قصد کشتن او را نداشتیم.

زیرا تجربه کارآگاهان نشان می داد که انگیزه سقوط بهمن دور از واقعیت است، به همین دلیل در همان زمان کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت پس از هماهنگی قضایی متهم دوم را دستگیر و مرد جوان را دستگیر کردند. . امیر در تحقیقات گفت: وقتی طوفان متوجه من شد در مقابل من مقاومت کرد و از من خواست که برای همسرش مردی پیدا کنم.

انگیزه واقعی

تیم جنایی پس از مقایسه ادله و شواهد به این نتیجه رسیدند که بهمن به دلیل اینکه متهم با کلید وارد خانه شده بود، انگیزه واقعی جنایت را توضیح نداد و همدستش بهمن نیز مدعی شد که انگیزه جنایت آنها بوده است. و موضوع ادعا در مورد مکان پارک واقعی نیست.

در ادامه با بررسی تلفن های بهمن مشخص شد که وی چندین تماس تلفنی با همسر متوفی داشته است. از این رو بازجویی از بهمن شدت گرفت و با دیدن خود در مقابل مدارک پلیس مجبور شد انگیزه واقعی خود را از جنایت پنهان کند: شغل اصلی من قصابی است اما گاهی مسافرت هم می کنم. چند وقت پیش همسر مقتول را به عنوان مسافر سوار کردم و شماره ام را به او دادم تا در صورت نیاز به تاکسی با من تماس بگیرد. پس از آن چند بار دیگر با من تماس گرفت و از من خواست تا او را با ماشین به مقصد برسانم. به هم نزدیکتر شدیم و از مشکلاتی که با همسرش داشت صحبت کرد.

متهم ادامه داد: همسر مقتول 14 سال از من بزرگتر بود اما وقتی از من خواست شوهرش را از سر راه بردارم دلم برای او درد گرفت و پذیرفتم و چون به تنهایی نمی توانستم این کار را انجام دهم موضوع را در میان گذاشتم. با امیر، اما به دروگ دورک شده است

بهمن گفت: زن متوفی کلید خانه را نزد من گذاشت و ساعت خاموش شد و همسرش آمد. من برای انجام نقاشی یک چاقو خریدم و روز حادثه نیم ساعت جلوی خانه مقتول منتظر ماندم تا او بیاید. بعد با کلیدی که داشتم وارد شدیم و نقشه را اجرا کردیم. با اعتراف بهمن، همسر مقتول نیز دستگیر شد و تحقیقات زیر نظر شعبه دوم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما