تفال به حافظ امروز دوشنبه 9 ابان ماه 1401

فرارو- فال از آثار ادبی است، از باورهای کهن، این مرز و بوم است. در گذشته ساکنان این خاک به نویسندگانی روی می‌آوردند که فکر می‌کردند حق بهره‌مندی از این واژه را دارند. اما در گذر زمان تنها یاد حافظ در فرهنگ عامه باقی مانده است.

سحر باباد می‌گفتم حادیس عرزومندی

ختاب آمد که واثق شو به التاف الحدوانی

دعای صبح و اح شب کلید گانگ مقصد است

بدین راه و روش میرو ک با دلدار پیکنی

قلم به زبان عشق نبود

ورای حد راوتور است شرح عرزومندی

אלאי יוספי משרי קרדט שלטלן מגורור

بدر را بازرس اخر كاج شد مهر فرزدی

جهان پیر روانا را ترحم در جبلت نیست

از مهر و که می‌پرسی در و همت که می‌بندی

همایی، کون تو علی کدر کرس اوستی تا کی

دريغ ان سايه همت كه بر ناحل فكندي

در بازار اجر سودیست با درویش خرسند آست

خدایا به من برکت بده و خوشحالم کن

به شعر حافظ شیراز می رقصند و می خوانند

سیه کاشمیری و ترکان سمارکندی

شرح لغت نامه: وائق: عتمد قندة/غنج مقصدون: غنجینه مراد

تفسیر عرفانی:

راز و نیاز به دره ماسوق کلید گنجینه است. در واقع جانبازان محبوب شما هستند. معلم می تواند دوستی را برای خود محقق بسازد. شرح عشک به بارگاه ازلی محبوب را نمی توان گفت.

تفسیر شعر:

از خودخواهی و خودخواهی تا حد افراط که آثار مخربی بر روح و روان شما می گذارد، بپرهیزید. پس اگر توانستید خود را تأدیب کنید این رفتار بد را از خود دور کنید تا با معرفت خداوند متعال به آخرین پله نردبان برسید. به محض رسیدن باید بیشترین مراقبه را انجام دهید تا مورد وسوسه شیطان قرار نگیرید زیرا اگر این اتفاق بیفتد تمام زحماتی که در این راه کشیده اید از بین می رود و از جای خود به دره می افتید و می شوید. نابود.

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما